ιριδιούχος

-ο
αυτός που περιέχει ιρίδιο*.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ιρίδιο + -ούχος (< ἔχω), πρβλ. σακχαρ-ούχος, χλωρι-ούχος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.